Website archived May 2014

Issue 17, January 2014

Številka 17 revije ECVET je v celoti posvečena rezultatom Skupne konference ECVET, ki je potekala oktobra 2013 v Bruslju. Vsebuje:

 
 • Pregledni članek o testiranju in razvoju ECVET med letoma 2009 in 2013, z naslednjimi ključnimi sporočili:
 1. Prikazanih je bilo več primerov, ki so dokazali, da ECVET lahko deluje
 2. Zdaj ko vemo, da lahko delujemo, moramo implementirati rešitve na sistemski ravni
 3. Zagotoviti moramo tudi sodelovanje drugih zainteresiranih strani
 4. Še naprej moramo prepričevati, spodbujati in krepiti moč zdravnikov pri uporabi razvitih orodij
 5. Več pozornosti bi bilo treba nameniti vključevanju učencev v procesu
 6. ECVET je pomembno prispeval k prehodu na učne rezultate v poklicnem izobraževanju in usposabljanju
 7. Razviti moramo kulturo prepoznavanja, ki vključuje raznolikost
 8. Zagotoviti moramo večjo usklajenost med evropskimi instrumenti za preglednost in nacionalnimi okvirji
 9. Gradimo naše strokovno znanje o ECVET in ostalih instrumentih
 • Sinteza rezultatov ECVET pilotnih projektov Pilotni projekti so pokazali, da se lahko ECVET uporablja za različne namene in se odziva na različne potrebe. Ponuja lahko rešitve za vrsto različnih ciljnih skupin. Projektne izkušnje prikazujejo raznolikost razmer, ki se lahko vsaj delno izboljšajo z uporabo ECVET. Poleg tega je treba dodano vrednost sistema ECVET in njegovih možnosti pri reševanju obstoječih težav predstaviti zainteresiranim stranem ter tako zagotoviti njihovo sodelovanje in pomoč pri pospeševanju uporabe ECVET.
 •  
 • Članek, v katerem so predstavljene aktivnosti nacionalnih skupin strokovnjakov za sistem ECVET. Konferenca je pokazala, da je treba še naprej delati na presečišču med politiko, projekti in običajno prakso ‒ med temi področji je treba ustvariti prehode. To se mora zgoditi v okviru širše nacionalne strategije. Ta strategija bi morala vzpostaviti povezavo med evropskimi instrumenti za preglednost in se osredotočiti na kakovost samega poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Nacionalni strokovnjaki so pomembno prispevali k utiranju poti k oblikovanju teh strategij.
 •  
 • Članek o delavnicah o NetECVET. Na skupni ECVET konferenci je NetECVET organiziral šest delavnic. Gostujoči predavatelji so predstavili svoje izkušnje o načinu dela s tehničnimi specifikacijami sistema ECVET ‒ korak za korakom ‒ za izboljšanje mobilnosti učencev.