Website archived May 2014

Issue 17, January 2014

Den 17:e upplagan av ECVET Magazine ägnas helt åt resultaten från den gemensamma ECVET-konferensen som hölls i Bryssel under oktober 2013. Här ingår:

 
 • En översiktsartikel om hur ECVET har testats och utvecklats mellan 2009 och 2013, med följande huvudmeddelanden:
 1. Vi har sett flera exempel på att ECVET kan fungera
 2. Nu när vi vet att det kan fungera behöver vi införa lösningar på systemnivå
 3. Vi måste försäkra oss om större stöd från de intresserade parterna
 4. Vi behöver bli bättre på att övertyga, uppmuntra och ge utövarna behörighet att använda de verktyg som utvecklats
 5. Vi behöver ägna mer uppmärksamhet åt att omfatta de lärande i processen
 6. ECVET har helt klart varit en bidragande faktor i hur läranderesultaten för yrkesutbildningarna har skiftat
 7. Vi behöver utveckla en erkänningskultur där man tar till sig mångfalden
 8. Vi behöver försäkra oss om större samstämmighet mellan de europeiska öppenhetsinstrumenten och de nationella ramverken
 9. Vi utökar vår expertis kring ECVET och de övriga instrumenten
 • En sammanställning av resultaten från ECVET:s pilotprojekt. Pilotprojekten visade att ECVET kan användas för flera olika slags ändamål och behov. Det kan erbjuda lösningar för ett stort antal olika målgrupper. Erfarenheterna från projekten demonstrerade hur flertalet situationer kan åtminstone delvis förbättras av ECVET. Dessutom måste man fortsätta informera de intresserade parterna om ECVET:s mervärde och problemlösningspotential för att se till att dessa ger sitt stöd åt och hjälper till att främja ECVET.
 •  
 • En artikel som presenterar de nationella ECVET-experternas aktiviteter. På konferensen visade man att det fortfarande finns ett behov av att arbeta med gränssnitten mellan politik, projekt och tillämpning och att man behöver skapa broar mellan dessa tre aspekter. Detta bör ske som en del i en bredare nationell strategi. Med den här strategin hoppas man länka samman de europeiska öppenhetsinstrumenten och här bör man fokusera på yrkesutbildningarnas faktiska kvalitet. De nationella experterna bidrog till stor del till att lägga grunden för sådana strategier.
 •  
 • En artikel om NetECVET:s arbetsgrupper. Vid den gemensamma ECVET-konferensen anordnade NetECVET sex arbetsgrupper. Gästtalare delade med sig av sina erfarenheter om att arbeta steg-för-steg med ECVET:s tekniska specifikationer för att förbättra de lärandes rörlighet.