Website archived May 2014

Issue 19, May 2014

ECVET žurnalo 19 numeris yra paskutinysis numeris, skirtas Europos ECVET bandomųjų projektų darbui. Jis apibendrina įgyvendinant 2011-2014 m. Europos bandomuosius projektus atliktą darbą, pateikia paskatų, kylančių iš nacionalinio įgyvendinimo, apžvalgą ir apskritai atspindi pagrindinę ECVET pridėtinę vertę keletui tikslinių grupių.

Žurnalo 19 numeryje yra šie straipsniai:

  • Redakciniame straipsnyje Europos Komisijos (Švietimo ir kultūros GD) politikos pareigūnas Carlo Scatoli pripažįsta ECVET bandomųjų projektų indėlį į ECVET ateitį ir pabrėžia kai kuriuos ECVET bandomųjų projektų pateiktus pasiūlymus, modelius ir idėjas, kurie ir toliau bus svarbūs ECVET ateityje.
  • Be savo atskirų nacionalinio lygmens tikslų ir siekių, buvo tikimasi, kad aštuoni bandomieji projektai, finansuojami pagal 2010 m. kvietimą teikti paraiškas, įkvėps bendrą ECVET kaip ES lygmens priemonės plėtrą. Karinos Luomi-Messerer ir Monikos Auzinger iš „3s“ straipsnyje pateikiamas bendro pobūdžio rekomendacijų, kaip panaudoti ECVET skatinant mobilumą ir mokymąsi visą gyvenimą, rinkinys.
  • Vienas pagrindinių šių aštuonių 2011-2014 m. vykdytų ECVET bandomųjų projektų tikslų buvo teikti pagalbą įgyvendinant ECVET nacionaliniu lygmeniu. Tačiau visus juos pradėta įgyvendinti skirtingai. „ICF GHK“ atstovės Anettės Curth straipsnyje apibendrinami ECVET bandomųjų projektų rezultatai ir apžvelgiama iš šių projektų kylanti paskata įgyvendinant ECVET nacionaliniu lygmeniu.
  • Po kelerių bandomųjų projektų tyrimo ir plėtros metų galima apžvelgti ECVET pranašumus iš platesnės perspektyvos: Kaip ECVET gali remti besimokančiuosius, verslą, profesinio mokymo paslaugų teikėjus ir apskritai profesinio mokymo sistemas? „ICF GHK“ atstovių Danielos Ulicnos ir Anettės Curth straipsnyje išdėstyti pagrindiniai ECVET pranašumai konkrečioms tikslinėms grupėms, pateikti konkretūs bandomųjų projektų įgyvendinimo praktikos pavyzdžiai.