Website archived May 2014

Issue 19, May 2014

Uitgave 19 van het ECVET-magazine is de laatste uitgave die is gewijd aan het werk van de Europese ECVET-pilotprojecten. De uitgave biedt een samenvatting van het werk dat door de Europese pilotprojecten 2011-2014 is verricht, geeft een overzicht van impulsen die voor landelijke implementatie zijn ontstaan en gaat globaal in op de belangrijkste toegevoegde waarde van ECVET voor verschillende doelgroepen.

Uitgave nr. 19 bevat de volgende bijdragen:

  • In een hoofdartikel gaat Carlo Scatoli, beleidssecretaris bij de Europese Commissie (Directoraat-generaal Onderwijs en cultuur (EAC)), in op het belang van de ECVET-pilotprojecten voor de toekomst van ECVET. Hij bespreekt tevens een aantal suggesties, modellen en inspiratiebronnen die voortkomen uit de ECVET-pilotprojecten en die ook in de toekomst voor ECVET van belang zullen blijven;
  • Naast hun individuele nationale doelstellingen moesten de acht in het kader van de lichting 2010 gefinancierde pilotprojecten ook de algemene ontwikkeling van ECVET als instrument en hulpmiddel op EU-niveau inspireren. Een artikel van de hand van Karin Luomi-Messerer en Monika Auzinger van 3s geeft een aantal algemene aanbevelingen over de manier waarop ECVET ingezet kan worden in een context van mobiliteit en levenslange bijscholing;
  • Een van de belangrijkste doelstellingen van de acht ECVET-pilotprojecten 2011-2014 was een bijdrage te leveren aan de landelijke implementatie van ECVET. De uitgangsposities van de pilotprojecten waren echter zeer verschillend. Een artikel door Anette Curth van ICF GHK vat de resultaten van de ECVET-pilotprojecten samen en kijkt naar de impulsen voor nationale implementatie die uit de projecten voort zijn gekomen;
  • Na meerdere jaren van testen en ontwikkeling in de vorm van pilotprojecten is het nu mogelijk vanuit een breder perspectief te kijken naar de resultaten van ECVET. Hoe kan ECVET ondersteuning bieden aan studenten, bedrijven en dienstverleners op het gebied van beroepsonderwijs en onderwijssystemen voor beroepsonderwijs in het algemeen? Een artikel door Daniela Ulicna en Anette Curth van ICF GHK schetst de belangrijkste voordelen van ECVET voor specifieke doelgroepen, geïllustreerd met concrete praktijkvoorbeelden uit de pilotprojecten.