Website archived May 2014

Issue 19, May 2014

Numărul 19 al revistei SECEFP este ultimul dedicat activității proiectelor pilot europene din cadrul SECEFP. Acesta sintetizează activitățile desfășurate în cadrul proiectelor pilot europene 2011-2014, face un rezumat al ideilor de implementare națională izvorâte în urma proiectelor și discută cu privire la principala valoare adăugată pe care o are SECEFP pentru mai multe grupuri țintă în general.

Numărul 19 al revistei conține următoarele contribuții:

  • Într-un editorial, Carlo Scatoli, responsabil de politici la Comisia Europeană (DG EAC), recunoaște contribuția pe care o au proiectele pilot SECEFP pentru viitorul SECEFP și evidențiază unele dintre sugestiile, modelele și inspirațiile oferite de proiectele pilot SECEFP care își vor păstra relevanța în viitorul SECEFP;
  • În afara țintelor și obiectivelor pe care le-a avut în context național fiecare dintre cele opt proiecte pilot finanțate în baza apelului din 2010, s-a dorit ca acestea să inspire dezvoltarea generală a SECEFP ca instrument la nivelul UE. Un articol de Karin Luomi-Messerer și Monika Auzinger, de la 3s, prezintă un set de recomandări generice privind utilizarea SECEFP în contextul mobilității și al educației continue;
  • Unul dintre obiectivele principale ale celor opt proiecte pilot SECEFP 2011-2014 a fost ca ele să contribuie la implementarea națională a SECEFP. Toate aceste proiecte au plecat totuși de pe poziții de start foarte diferite. Un articol de Anette Curth, de la ICF GHK, trece în revistă rezultatele proiectelor pilot SECEFP și analizează ideile de implementare națională izvorâte în urma proiectelor;
  • După mai mulți ani de testare și dezvoltare în cadrul proiectelor pilot, putem privi beneficiile SECEFP dintr-o perspectivă mai largă: cum poate SECEFP să sprijine persoanele care învață, firmele, furnizorii de EFP și sistemele EFP în general? Un articol de Daniela Ulicna și Anette Curth, de la ICF GHK, descrie beneficiile principale ale SECEFP pentru grupuri țintă specifice, ilustrate prin exemple concrete extrase din practica proiectelor pilot.