Website archived May 2014

Issue 19, May 2014

Nummer 19 av ECVET-magasinet är det sista avsnittet i serien om arbetet i de europeiska ECVET-pilotprojekten. Här sammanfattas arbetet som utförts i de europeiska pilotprojekten under 2011–2014 och vilka förslag för nationell implementering som det har gett upphov till. Dessutom diskuteras vilket värde ECVET kan ha i allmänhet för olika målgrupper.

Nummer 19 innehåller följande artiklar:

  • Carlo Scatoli, tjänsteman vid EU-kommissionen (DG EAC), beskriver i en ledarartikel hur ECVET-pilotprojekten har påverkat utformningen av ECVET och lyfter fram några förslag, modeller och framtidsinriktade projekt som kan vara relevanta för ECVET i framtiden.
  • Utöver enskilda mål på de nationella planen var förväntningen att de åtta pilotprojekten som finansierades inom ramen för 2010 års avrop skulle inspirera till en generell utveckling av ECVET som ett verktyg och instrument på EU-nivån. I en artikel av Karin Luomi-Messerer och Monika Auzinger från 3s beskrivs några generella rekommendationer om hur ECVET kan användas för ökad rörlighet och livslångt lärande.
  • Ett av främsta målen för de åtta ECVET-pilotprojekten under 2011–2014 var att bidra till den nationella implementeringen av ECVET. De hade dock alla mycket olika utgångspunkter. I en artikel av Anette Curth från ICF GHK sammanfattar hon resultaten av ECVET-pilotprojekten och tittar på de förslag för nationell implementering som projekten gett upphov till.
  • Efter flera år av testning och utveckling i pilotprojekten går det nu att studera fördelarna med ECVET i ett större perspektiv: Hur kan ECVET ge stöd åt elever, företag, leverantörer och system för yrkesutbildningar på ett allmänt plan? Daniela Ulicna och Anette Curth från ICF GHK går i sin artikel igenom de viktigaste fördelarna med ECVET för specifika målgrupper genom att lyfta fram konkreta exempel från projektet.