Website archived May 2014

Issue 19, May 2014

Nummer 19 af ECVET-magasinet er det sidste nummer, der er dedikeret til de europæiske ECVET-pilotprojekters arbejde. Det afslutter det arbejde, som er udført af de europæiske pilotprojekter 2011-2014, giver et overblik over de ideer, som er opstået for national implementering og reflekterer over den vigtigste værdi ECVET har tilføjet adskillige målgrupper generelt.

Nummer 19 indeholder følgende bidrag:

  • I en leder anerkender Carlo Scatoli, policy officer ved Europa-Kommissionen (DG EAC), ECVET-pilotprojektets bidrag til ECVET’s fremtid og fremhæver nogle af de forslag og modeller og den inspiration, som er kommet af ECVET-pilotprojektet og som forbliver relevant for ECVET i fremtiden;
  • Udover deres individuelle mål og målsætninger i den nationale kontekst var det også forventet, at de otte pilotprojekter, finansieret under Call 2010, skulle inspirere den generelle udvikling af ECVET som et værktøj og instrument på EU-plan. En artikel af Karin Luomi-Messerer og Monika Auzinger fra 3s præsenterer et sæt generelle anbefalinger til, hvordan man kan anvende ECVET i en kontekst af mobilitet og livslang læring;
  • En af hovedmålsætningerne for de otte ECVET-pilotprojekter 2011-2014 var at bidrage til den nationale implementering af ECVET. De kom dog alle fra meget forskellige udgangspunkter. En artikel af Anette Curth fra ICF GHK opsummerer resultaterne fra ECVET-pilotprojekterne og ser på de ideer for national implementering, som er opstået fra projekterne;
  • Efter adskillige år med testning og udvikling i pilotprojekter er det muligt at se på fordelene ved ECVET fra et bredere perspektiv: Hvordan kan ECVET støtte elever, virksomheder, erhvervsuddannelsesudbydere og erhvervsuddannelsessystemer generelt? En artikel af Daniela Ulicna og Anette Curth fra ICF GHK opstiller hovedfordelene af ECVET for specifikke målgrupper, illustreret med konkrete eksempler fra pilotprojekternes praksis.