Website archived May 2014

Issue 19, May 2014

Euroopa kutsehariduse ja ‑koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) ajakirja „ECVET Magazine” 19. number on viimane, mis on pühendatud ECVETi Euroopa katseprojektidele. Selles võetakse kokku aastatel 2011–2014 Euroopas toimunud katseprojektide raames tehtud töö, antakse ülevaade soovitustest ECVETi rakendamiseks liikmesriikides ning mõtiskletakse selle üle, milline on ECVETi üldine lisaväärtus paljude sihtrühmade jaoks.

19. number sisaldab järgmist:

  • Juhtkirjas tunnustab Euroopa Komisjoni hariduse ja kultuuri peadirektoraadi (DG EAC) poliitikaametnik Carlo Scatoli ECVETi katseprojektide tähtsust ECVETi tuleviku seisukohast ning tõstab esile katseprojektide käigus esitatud ettepanekud, loodud mudelid ja saadud innustuse, mis on ECVETi tuleviku jaoks olulised;
  • Lisaks liikmesriikide konkreetsetele eesmärkidele loodeti, et kaheksa katseprojekti, mida rahastati 2010. aastal avaldatud pakkumiskutse raames, ergutavad ECVETi üldist arengut Euroopa Liidus kasutatava vahendina. Karin Luomi-Messerer ja Monika Auzinger konsultatsiooni- ja uuringufirmast 3s esitavad oma artiklis üldised soovitused ECVETi kasutamiseks liikuvuse ja elukestva õppe kontekstis;
  • 2011.–2014. aastal läbiviidud ECVETi katseprojektide üks peamisi eesmärke oli aidata kaasa ECVETi rakendamisele liikmesriikides. Samas olid riikide stardipositsioonid väga erinevad. Anette Curth konsultatsioonifirmast ICF GHK annab oma artiklis ülevaate ECVETi katseprojektide tulemustest ja sellest, kuidas need aitavad kaasa süsteemi rakendamisele liikmesriikides;
  • Süsteemi mitmeaastane katsetamine katseprojektides võimaldab vaadelda ECVETi eeliseid laiemalt: Kuidas toetab ECVET õppijaid, ettevõtteid, kutsehariduse ja -koolituse pakkujaid ning kutseharidus- ja -koolitussüsteemi üldiselt? Daniela Ulicna ja Anette Curth konsultatsioonifirmast IF KHK kirjeldavad oma artiklis ECVETi peamisi eeliseid konkreetsetele sihtrühmadele, tuues konkreetseid näiteid katseprojektide käigus saadud kogemustest.