Website archived May 2014

Issue 2, July 2009

ECVET informatīvā izdevuma otrajā numurā lasiet:

 

  • Izglītības un kultūras ĢD mūžizglītības politikas un programmu direktores Helēnas Klārkas (Hélène Clark) ievadraksts. Ievadrakstā viņa iepazīstina ar jaunākajiem ECVET sasniegumiem un ceļvedi sekmīgai ECVET īstenošanai;
  • raksts, kurā sniegts apskats par ECVET izmēģinājuma projektu otro semināru, kurš bija veltīts kredītpunktu pārneses partnerības izveidošanai un mācību rezultātu izmantošanai dažādās mācību sistēmās;
  • raksts, kas veltīts iniciatīvai Deutsche ECVET, ar kuru finansē valsts izmēģinājuma projektus ECVET piemērotības pārbaudei Vācijas apstākļos;
  • raksts par izmēģinājuma projektu AEROVET, kura mērķis ir pārbaudīt uzkrāšanas un pārneses principus aeronautikas nozarē;
  • jaunumu sadaļa, kurā cita starpā iepazīstināts ar gaidāmajām konferencēm un semināriem, kas veltīti Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai un mūžizglītības un nodarbināmības kvalifikāciju jautājumiem.