Website archived May 2014

Issue 2, July 2009

Antrajame ECVET naujienų numeryje rasite:

 

  • P. Helene Clark, Generalinio Direktorato Švietimas, Kultūra ir Mokymasis visą gyvenimą: strategijos ir programos direktorės, vedamajį straipsnį. Jis pristato naujausius ECVET veiksmus ir gaires tolimesniam ECVET vystymuisi;
  • Straipsnį, apžvelgiantį antrajį ECVET eksperimentinių projektų seminarą, skirtą partnerystės kreditų perkėlimui kūrimui ir mokymosi resultatų naudojimui įsigilinant į skirtingus mokymosi kontekstus;
  • Straipsnį, akcentuojantį ECVET iniciatyvą Vokietijoje, kuri finansuoja nacionalinius eksperimentinius projektus išbandyti ECVET Vokietijos kontekste;
  • Straipsnį apie AEROVET eksperimentinį projektą, kuris planuoja išbandyti kreditų įgijimo ir perkėlimo principus aviacijos mokslo pramoneje; ir
  • ‘Kas naujo’ skyrių, kuriame pristatomos, tarp kitų naujienų, būsimos konferencijos ir seminarai, skirti Europos kvalifikacijų sąrangai ir klausimams, susijusiems su kvalifikacijomis mokymuisi visą gyvenimą ir darbingumui didinti.