Website archived May 2014

Issue 2, July 2009

Het tweede nummer van de ECVET nieuwsbrief bevat:
 • Een redaktioneel artikel van Mevrouw Helene Clark, Directeur, DG Onderwijs en Cultuur, Een levenlang leren: beleid en programma. Het redaktioneel artikel stelt de meest recent ECVET ontwikkelingen en het stappenplan voor de geleidelijke implementatie van ECVET voor;
   
 • Een artkel dat een overzicht geeft van het tweede seminarie over de ECVET proefprojecten gewijd aan het oprichten van een partnerschap voor kredietoverdracht en aan het gebruik van leerresultaten om verschillende leeromgevingen te begrijpen;
   
 • Een artikel dat zich richt op het Deutsche ECVET initiatief dat nationale proefprojecten financiert om ECVET te testen in de Duitse context;
   
 • An article of the AEROVET pilot project, which aims at testing the principles of accumulation and transfer in the aeronautics industry; and
   
 • Een artikel over het AEROVET proefproject dat tot doelstelling heeft de principes van accumulatie en overdracht in de luchtvaartkunde te testen; en
   
 • Een wat is nieuw sectie, dat, naast andere zaken, een voorstelling geeft van aanstaande congressen en workshops gewijd aan het Europese Kwalificatie Kader en aan de vraag van kwalificaties voor een levenlang leren en employability/inzetbaarheid.