Website archived May 2014

Issue 2, July 2009

Drugi numer biuletynu ECVET zawiera:

 

  • Wstęp napisany przez Helene Clark, Dyrektor Dyrekcji Generalnej Edukacji i Kultury, Polityki i Program Kształcenia Ustawicznego. Artykuł wstępny zawiera najnowsze informacje o systemie ECVET i mapę drogową dotyczącą wdrażania systemu ECVET;
  • Artykuł prezentujący wyniki drugiego seminarium projektów pilotażowych ECVET, poświęconego zawieraniu partnerstw do transferu punktów oraz wykorzystaniu wyników uczenia do zrozumienia różnych kontekstów edukacyjnych;
  • Artykuł poświęcony niemieckiej inicjatywie ECVET, która finansuje narodowe projekty pilotażowe testujące ECVET w Niemczech;
  • Artykuł o projekcie pilotażowym AEROVET, którego celem jest przetestowanie zasad akumulacji i transferu w branży lotniczej; oraz
  • Sekcji „co nowego”, która zawiera między innymi prezentację zbliżających się konferencji i workshopów poświęconych Europejskim Ramom Kwalifikacji oraz zagadnieniom kwalifikacji w uczeniu ustawicznym i zatrudnialności.