Website archived May 2014

Issue 2, July 2009

Druhé číslo informačného bulletinu o systéme kreditov ECVET obsahuje:

 

  • Príhovor pani Helene Clark, riaditeľky generálneho riaditeľstva pre vzdelávanie a kultúru Európskej komisie. Tento príhovor prezentuje proces adopcie ECVET-u a plán pre jeho postupnú implementáciu
  • Článok ktorý zhŕňa výsledky druhého seminára ECVET projektov ktorý bol venovaný témam tvorby partnerstiev pre prenos kreditu a používaniu výsledkov učenia pre spoločné chápanie rôznych kontextov učenia.  
  • Článok ktorý sa sústredí na nemeckú iniciatívu DECVET ktorá financuje národné projekty pre testovanie princípov ECVET-u v nemeckom kontexte.
  • Článok o pilotnom projekte Aerovet ktorý testuje ECVET princípy zhromažďovania a prenosu výsledkov učenia leteckého priemyslu.
  • Časť o novinkách ktorá okrem iného informuje o nadchádzajúcich konferenciách a seminároch venovaným EQF a otázke kvalifikácii, celoživotného vzdelávania a zamestnateľnosti.