Website archived May 2014

Issue 2, July 2009

Второто издание на ECVET Бюлетина включва:
 • Редакционна статия от Г-жа Елен Кларк, Директор, ГД Образование и култура, Обучение през целия живот: политики и програми. Редакционната статия представя последните развития на ECVET и пътна карта за постепенното и въвеждане;
   
 • Статия, която предоставя преглед на втория семинар пилотни проекти ECVET, посветен на създаването на партнъорство за трансфер на кредити и използването на резултатите от обучението в разбирането на различни учебни контексти;
   
 • Статия, акцентираща върху немската инициатива ECVET, която финансира национални пилотни проекти за тестване на ECVET в немски контекст;
   
 • Статия за пилотния проект AEROVET, която има за цел тестване на принципите за натрупване и трансфер на кредити в авиационната индустрия; както и
   
 • Раздел “Какво ново”, включващ, между другото, презентация на предстоящите конференции и семинари, посветени на Европейската квалификационна рамка и на въпроса за квалификации за учене през целия живот и наемане на работа.