Website archived May 2014

Issue 2, July 2009

ECVET bülletääni teine väljaanne sisaldab:

  • Hariduse ja kultuuri peadirektoraadi direktori Helene Clark’i juhtkirja elukestva õppe poliitikast ja programmist. Juhtkiri tutvustab uusimaid ECVET-i saavutusi ja ECVET-i progressiivse rakendamise kava.
  • Artiklit, mis annab ülevaate ECVET-i pilootprojektide teisest seminarist, mis pühendub ainepunktide ülekandmise partnerluse loomisele ja tulemustest õppimise tarvilikkusele erinevate õppimiskontekstide mõistmiseks.
  • Artiklit, mis keskendub Deutsche ECVET-i algatusele, mis rahastab riiklikke pilootprojekte ECVET-i katsetamiseks Saksamaa kontekstis.
  • Artiklit pilootprojektist AEROVET, mille eesmärk on läbi proovida ainepunktide kogumise ja ülekande põhimõtteid aeronautikatööstuses.
  • Rubriiki „Mis on uut“, mis sisaldab muuhulgas ka tutvustust konverentsidest ja seminaridest, mis on pühendatud Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule ning erialase ettevalmistatuse küsimusele seoses elukestva õppe ja tööalase konkurentsivõimega.