Website archived May 2014

Issue 3, November 2009

Het derde nummer van de ECVET nieuwsbrief werd uitgedeeld op het ECVET/EQARF lanceercongres op 17-18 november in Brussel.

Dit nummer bevat:
 • Een redaktioneel artikel van Michel Aribaud (Europese Commissie DG EAC), speciaal geschreven met het oog op het congres;
   
 • Een artikel dat de Europese governance van ECVET voorstelt en hierbij de rollen en verantwoordelijkheden van het ECVET netwerk en de ECVET gebruikers groep omschrijft (Michel Aribaud Europese Commissie DG EAC);
   
 • An article analysing the challenges and issues around involvement of sectors and their qualifications in the EQF process and how these link to ECVET (by Tormod Skjerve, Loukas Zahilas and Isabelle Le Mouillour, Cedefop);
   
 • Een artikel dat een analyse maakt van de uitdagingen en de kwesties die zich presenteren wat betreft het betrekken van sectoren en hun kwalificaties in het EQF proces en hoe deze verband houden met ECVET (Tormod Skjerve, Loukas Zahilas en Isabelle Le Mouillour, Cedefop);
   
 • A synthesis article from the Berlin pilot projects' seminar on designing units for credit transfer (by Daniela Ulicna, GHK Consulting).
   
 • Een artikel dat het seminarie over de Berlijnse proefprojecten samenvat, met een focus op het ontwerpen van eenheden voor kredietoverdracht (Daniela Ulicna, GHK Consulting).