Website archived May 2014

Issue 3, November 2009

Trzeci numer biuletynu ECVET został rozpowszechniony podczas konferencji inauguracyjnej ECVET/EQARF, która odbyła się 17-18 listopada w Brukseli.

 W numerze znalazły się:

  •  Wstęp napisany przez Michela Aribauda (Komisja Europejska, DG EAC), przygotowany specjalnie z okazji konferencji;
  • Artykuł prezentujący europejskie zarządzanie systemem ECVET, opisującym role i zadania sieci ECVET i grupy użytkowników ECVET (Michel Aribaud – Komisja Europejska DG EAC);
  • Artykuł analizujący wyzwania związane z zaangażowaniem sektorów i ich kwalifikacji w proces EQF oraz ich odniesienie do ECVET (napisany przez Tormoda Skjerve, Loukasa Zahilasa i Isabelle le Mouillour, Cedefop);
  • Syntezujący artykuł z berlińskiego seminarium projektów pilotażowych poświeconego tworzeniu jednostek do transferu kredytów (napisany przez Danielę Ulicną, GHK Consulting).