Website archived May 2014

Issue 3, November 2009

Al treilea număr al Buletinului ECVET a fost distribuit la conferinţa de lansare ECVET ∕ EQARF pe 17-18 Noiembrie în Bruxelles.

În acest număr puteţi citi:

  • Un editorial de Michel Aribaud (Comisia Europeană, Directoratul General pentru Educaţie şi Cultură) pregătit special cu ocazia acestei conferinţe;
  • Un articol care prezintă sistemul de coordonare a ECVET-ului descriind rolurile şi responsabilităţile membrilor din reţeaua ECVET şi din grupul utlizatorilor ECVET (Michel Aribaud – Comisia Europeană, Directoral General pentru Educaţie şi Cultură).
  • Un articol care discută implicarea diferitelor sectoare de activitate şi rolul calificărilor relevante pentru aceste sectoare în procesul EQF şi cum aceste aspecte se leagă de ECVET (produs de către Tormod Skjerve, Loukas Yahilas and Isabelle Le Mouillour, Cedefop).
  • Un articol sinteză despre seminarul pe proiectele pilot din Berlin care se focalizează pe elaborarea unităţilor de credite transferabile (de Daniela Ulicna, GHK Consulting).