Website archived May 2014

Issue 3, November 2009

Tretja številka biltena ECVET je ugledala luč ob uvodni konferenci ECVET/EQARF 17. in 18. novembra v Bruslju.

V tej številki lahko najdete:

  • Uvodnik Michela Aribauda (Generalni direktorat Evropske komisije za izobraževanje in kulturo), ki je bil pripravljen posebej za konferenco;
  • Prispevek, ki predstavlja evropsko vodenje modela ECVET ter opisuje vloge in odgovornosti mreže ECVET ter uporabniške skupine ECVET (Michel Aribud – Evropska komisija, GDG EAC);
  • Prispevek, ki analizira izzive in vprašanja okoli vpletenosti sektorjev in njihove kvalifikacije v procesu EQF ter kako se te navezujejo na ECVET (avtorji Tormod Skjerve, Loukas Zahilas in Isabelle Le Mouillour, Cedefop);
  • Strnjen prispevek z berlinskega seminarja o pilotnih projektih za načrtovanje enot za bančna nakazila (avtorica Daniela Ulicna, GHK Consulting).