Website archived May 2014

Issue 3, November 2009

Третото издание на ECVET Бюлетина беше раздадено на ECVET/EQARF стартираща конференция на 17-18 ноември в Брюксел. В този брой ще намерите:
  • Редакционна статия от Мишел Арибо (Европейска комисия, ГД Образование и култура), подготвена специално по случай конференцията;
     
  • Статия, представяща европейското управление на ECVET, описваща ролите и отговорностите на мрежата ECVET и групата на ECVET потребителите (Мишел Арибо, Европейска комисия, ГД Образование и култура);
     
  • Статия, анализираща предизвикателствата и въпросите около участието на сектори и техните квалификации в процеса EQF и как тези са свързани с ECVET (от Тормод Скйерве, Лукас Захилас и Исабел Лъо Муиор, Cedefop);
     
  • Обобщителна статия от семинара за пилотни проекти в Берлин относно проектирането на звена за трансфер на кредити (от Даниела Улична, GHK Consulting).