Website archived May 2014

Issue 3, November 2009

Třetí vydání ECVET Bulletinu bylo distribuováno na zahájující konferenci o ECVET / EQARF - 17-18 listopadu v Bruselu.

V tomto čísle najdete:
  • Příhovor Michel Aribaud (Evropská komise DG EAC), připraven speciálně k příležitosti zahájující konference;

  • Článek představující Evropské řízení systému ECVET popisující role a povinnosti sítě ECVET a skupiny uživatelů ECVET '(Aribaud Michel - Evropská komise DG EAC);

  • Článek který analyzuje výzvy a problémy kolem zapojení sektorů a jejich kvalifikací do procesu implementace EQF a souvislosti se systémem ECVET (Tormod Skjerve, Lukas Zahilas a Isabelle Le Mouillour, Cedefop);

  • Souhrnný článek ze semináře pilotních projektů v Berlíne na tému vytváření jednotek pro přenos kreditů (Daniela Ulicna, GHK Consulting).