Website archived May 2014

Issue 3, November 2009

ECVET blletni kolmas vljaanne jagati vlja Brsselis ECVET-i/EQARF-i kiku laskmise konverentsil 17.-18. novembril.

Sellest numbrist leiate:
  • Michel Aribaudi (Euroopa Komisjoni hariduse ja kultuuri peadirektoraat) spetsiaalselt konverentsile phendatud juhtkirja.
     
  • ECVET-i Euroopa haldust tutvustava artikli, mis kirjeldab ECVET-i vrgustiku ning kasutajarhmade rolle ja kohustusi (Michel Aribaud Euroopa komisjoni hariduse ja kultuuri peadirektoraat).
     
  • Artikli, mis analsib raskusi ja ksimusi seoses sektorite ja nende kvalifikatsioonide kaasamisega EQF-i protsessi ning seda, kuidas need on seotud ECVET-ga (autorid Tormod Skjerve, Loukas Zahilas ja Isabelle Le Mouillour, Cedefop).
     
  • Kokkuvtliku artikli Berliini pilootprojektide seminarist ainepunktide lekandmise hikute kavandamise kohta (autor Daniela Ulicna, GHK Consulting).