Website archived May 2014

Issue 4, April 2010

ECVET biļetena ceturtais izdevums satur:
  • Joao Delgado Eiropas Komisijas, Izglītības un kultūras ģenerāldirektorāta Profesionālo apmācību un Leonardo da Vinči nodaļas vadītāja ievadrakstu par jaunumiem ECVET Eiropas sadarbības atbalsta struktūrā un pārvaldē, kā arī par citiem 2010. gadā plānotajiem jaunieviesumiem.
  • Vadlīniju kopu, kuras izstrādājis ECVET izmēģinājuma projekts attiecībā uz mācību sasniegumu vienību izstrādi un aprakstu starpvalstu mobilitātes kontekstā.
  • Rakstu par “Finecvet” iniciatīvu Somijā, kura ir cieši saistīta ar ECVET.
  • Rakstu par Mūžizglītības programmu valsts aģentūru plānoto darbu, lai veicinātu ECVET attīstību un sabiedrības izpratni par šo sistēmu.
  • Vairakas jaunas ziņas, tostarp paziņojumu par jaunu uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus ECVET izmēģinājuma projektu izstrādei.