Website archived May 2014

Issue 4, April 2010

Ketvirtame ECVET (Europos profesinio rengimo kreditų perkėlimo ir skaičiavimo sistemos) naujienų numeryje rasite:
  • Joao Delgado, Europos Komisijos, DG EAC profesinio mokymo departamento vadovo, vedamajį straipsnį, kuriame pateikiama informacija apie struktūras paremti europinį ECVET bendradarbiavimą ir valdymo struktūras ir kitus įvykius numatytus per 2010 m.
  • Rekomendacijų rinkinį, sudarytą ECVET pilotinių projektų metu apie mokymo rezultatų planavimą ir apibūdinimą tarptautinio mobilumo kontekste.
  • Straipsnį apie iniciatyvą Suomijoje, artimai susijusia su ECVET: Finecvet.
  • Straipsnį apie planuojamą nacionalinių Mokymosi visą gyvenimą programos agentūrų veiklą paremti ECVET vystymą ir supratimą.
  • Naujienos apie kvietimus pateikti paraiškas pilotiniams ECVET projektams.