Website archived May 2014

Issue 4, April 2010

Štvrté vydanie bulletinu o kreditnom systéme pre odborné vzdelávánie ECVET obsahuje:
  • Príhovor Joao Delgado (Riaditeľ sektoru pre odborné vzdelávánia  a Leonardo da Vinci, Europska komisia DG EAC). Príhovor informuje o najnovšom vývoji systému a štruktúry kooperácie riadenia procesu implementácie ECVET na Európskej úrovni a ďalších aktivitách plánovaných na rok 2010;
  • Niekoľko užitočných ráp pre na tvorenie a popis jednotiek výsledkov učenia za účelom mezinárodnej mobility ktoré boli vytvorené pilotnými projektami ECVET;
  • Článok o Fínskej iniciatíve Finecvet ktorá je úzko spojená s implementáciou ECVET-u;
  • Článok o plánovanej spolupráci Národných Agentúr programu pre celoživotné vzdělávanie s cielom podporiť a upevniť implementáciu a porozumnenie o ECVET;
  • Časť o novinkách ktorá, mimo iného, prezentuje novú výzvu pre pilotné projekty ECVET