Website archived May 2014

Issue 4, April 2010

Četrta številka biltena ECVET vsebuje:
  • uvodnik Joaoja Delgada, vodje oddelka za poklicno izobraževanje in projekta Leonardo da Vinci Evropske komisije, DG EAC. V uvodniku najdete najnovejše informacije o podporni strukturi evropskega sodelovanja in upravljanja ECVET ter drugem za leto 2010 predvidenem dogajanju.
  • zbirko smernic razvitih preko ECVET pilotskih projektov v zvezi z zasnovo in opisom oddelkov za rezultate učenja v luči transnacionalne mobilnosti
  • članek o finski pobudi, ki je tesno povezana z mrežo ECVET: Finecvet
  • članek o načrtovanem delu nacionalnih agencij programa vseživljenjskega učenja za podporo razvoja in razumevanja mreže ECVET
  • zbirko novic, ki vključuje objavo novega razpisa za pilotske projekte pri mreži ECVET