Website archived May 2014

Issue 4, April 2010

Den fjärde numret av ECVET-bulletinen innehåller:

  • En ledare av Joao Delgado, chef över enheten för yrkesutbildning och Europeiska kommissionens program Leonardo da Vinci, DG EAC. Ledaren ger en uppdatering om det Europeiska samarbetets stödstruktur och ledningen för ECVET samt andra utvecklingar som förutsetts för 2010.
  • En uppsättning riktlinjer utvecklade av ECVET-pilotprojekten angående utformningen och beskrivningen av enheternas lärdomar ur ett transnationellt mobilitetsperspektiv.
  • En artikel om ett finländskt initiativ som ligger nära ECVET: Finecvet
  • En artikel om det arbete som de nationella kontoren inom programmet för livslångt lärande har planerat för att stödja ECVET:s utveckling och förståelsen för ECVET
  • En uppsättning nyhetsnotiser, bl.a. en kungörelse av det nya uppropet för förslag till pilotprojekt om ECVET