Website archived May 2014

Issue 4, April 2010

Четвъртото издание на ECVET Бюлетина съдържа:
  • Редакционна статия от Жоао Делгадо, началник на отдел Професионално обучение и програма “Леонардо да Винчи” в Европейската комисия, ГД “Образование и култура”. Статията предоставя актуална информация за структурата за подкрепа на европейското сътрудничество и управление на ECVET, както и други новости, предвидени за 2010 година.
  • Набор от насоки, разработени от пилотните проекти ECVET по отношение на дизайна и описанието на единици резултати от обучението от перспективата на транснационалната мобилност
  • Статия относно една финландска инициатива, която е тясно свързана с ECVET: Finecvet
  • Статия за планираната работа на Националните агенции за програмата “Обучение през целия живот”, подкрепяща развитието и разбирането на ECVET
  • Набор от новини, включително известие за нова покана за представяне на предложения за пилотни проекти ECVET