Website archived May 2014

Issue 4, April 2010

Čtvrté vydání bulletinu o kreditním systému pro odborné vzdělávání ECVET obsahuje:
  • Příhovor Joao Delgado (Ředitel sektoru pro odborné vzdělávání  a Leonardo da Vinci, Evropská komise DG EAC). Příhovor informuje o nejnovším vývoji systému a struktury kooperace řídení procesu implementace ECVET na Evropské úrovni a dalších aktivitách plánovaných na rok 2010;
  • Několik užitečných rad na tvoření a popis jednotek výsledků učení za účelem mezinárodní mobility které byli vytvořeny pilotními projekty ECVET;
  • Článek o Finské iniciativě Finecvet která je úzce spjatá s implementací ECVET-u;
  • Článek o plánované spolupráci Národních Agentur programu pro celoživotní vzdělávaní s cílem podpořit a upevnit implementaci a porozumnění o ECVET;
  • Část o novinkách která, mimo jiné, prezentuje novou výzvu pro pilotní projekty ECVET