Website archived May 2014

Issue 4, April 2010

ECVET-i bülletääni neljas väljaanne sisaldab:
  • Joao Delgado, Euroopa Komisjoni hariduse ja kultuuri peadirektoraadi (DG EAC) tööalase koolituse üksuse ja Leonardo da Vinci programmi juhi juhtkirja. Juhtkiri annab uut teavet Euroopa koostöö ja ECVET-i halduse toetusstruktuuri ning muude 2010. aastaks ennustatavate arengutulemuste kohta.
  • ECVET-i pilootprojektide juhiseid seoses ainepunktide kavandamise ja kirjeldusega rahvusvahelise mobiilsuse perspektiivis
  • Artiklit ECVET-iga tihedalt seotud Soome algatuse Finecvet’i kohta
  • Artiklit elukestva õppe programmiga seotud riigiasutustele planeeritud ECVET-i väljaarendamist ja mõistmist toetava töö kohta
  • Mitmeid uudiseid, k.a. teade uue ECVET-i pilootprojektide pakkumiskutse kohta