Website archived May 2014

Issue 1, June 2010

Eerste nummer, juni 2010

Het vijvde nummer van het ECVET-Bulletin is tergelijkertijd ook het eerste nummer van het nieuwe ECVET-Magazine. Vanaf Juni 2010, het Bulletin, dat en onderdeel van het met de coordinatie van de proefprojecten verbondene werk voorstelt, wordt samengevoegd met het ECVET Magazine van het ECVET Network. Het ECVET Magazine wordt vijf keer per jaar gepubliceerd.

Deze uitgave van het magazine bevat:

  • Een editoral van Joao Delgado, Head of Unit Vocation Training and Leonardo da Vinci of the European Commission, DG EAC;
  • Een artikel over de aanpak van het SME Master plus project, dat op het gebied van ambachten werkt;
  • Een artikel, die het werk van het project OPIR presenteert, dat ECVET for mobiliteit in 2010 gaat testen;
  • Een artikel, die de kwesties rond transparentie en herkenning van kwalifikaties in de sector van uitvoerende kunsten behandeld, zoals het project CAPE-SV ermee geconfronteerd wordt;
  • Een presentatie van de VET reformen in verband met ECVET in de franstalige Gemeenschap van Belgie;
  • Een discussie over de rol van ECVET in verband met de herkenning van kennis, vaardigheden en competenties, inklusief degenen, die buiten het formeele leercontext verworven worden.