Website archived May 2014

Issue 1, June 2010

Obecne, piąte wydanie Biuletynu ECVET jest jednocześnie pierwszym numerem Magazynu ECVET. Od czerwca 2010 r. Biuletyn, który powstał jako część działań mających na celu koordynowanie pracy projektów pilotażowych ECVET, połączony zostanie z Magazynem ECVET w ramach Sieci ECVET. Magazyn ECVET publikowany będzie pięć razy w roku.

Niniejsze wydanie magazynu zawiera:
  • artykuł wstępny Joao Delgado, kierownika Działu Szkolenia Zawodowego i Leonardo da Vinci Komisji Europejskiej, Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury
  • artykuł o podejściu projektu MŚP Master plus zastosowanym w rzemiośle
  • artykuł przedstawiający pracę w ramach projektu OPIR, przygotowanym w celu testowania Europejskiego Systemu Transferu Punktów dla celów Kształcenia i Szkolenia Zawodowego (ECVET) na rzecz mobilności w 2010 r.
  • artykuł przedstawiający problemy dotyczące przejrzystości i uznawania kwalifikacji w sektorze sztuk scenicznych stojące przed projektem CAPE-SV
  • prezentację reformy kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) związanej z ECVET w Wspólnocie Francuskiej Belgii
  • dyskusję na temat roli ECVET w uznawaniu wiedzy, umiejętności i kompetencji, w tym tych uzyskanych poza formalnym kontekstem uczenia się.