Website archived May 2014

Issue 1, June 2010

1. izdaja, junij 2010

Ta, peta izdaja glasila ECVET je enaka prvi izdaji revije ECVET. Od junija 2010 se je glasilo, ki nastaja kot del dejavnosti koordinacije dela pilotnih projektov ECVET, združilo z revijo ECVET v omrežju ECVET. Revija ECVET bo izhajala petkrat letno.
 
Vsebina te izdaje revije:

  • uvodnik Joaoa Delgada, vodje enote za poklicno usposabljanje v sklopu programa Leonardo da Vinci Evropske komisije, DG EAC
  • članek o pristopu projekta SME Master na področju obrtništva
  • članek predstavlja delo projekta OPIR, ki je pripravljen na preizkus mobilnosti ECVET v letu 2010
  • članek o težavah s transparentnostjo in priznavanjem kvalifikacij v sektorju odrskih umetnosti, kot so prisotne pri projektu CAPE-SV
  • predstavitev reform VET v povezavi s sistemom ECVET v francoski skupnosti v Belgiji
  • razprava o vlogi sistema ECVET pri prepoznavanju znanj, sposobnosti i kompetenc, vključno s tistimi, ki so dosežene zunaj formalnega izobraževalnega procesa.