Website archived May 2014

Issue 1, June 2010

Nummer 1, juni 2010

Detta femte nummer av ECVET-bulletinen är samtidigt det första numret av ECVET-tidningen. Från och med juni 2010 kommer bulletinen som skapades som en del av verksamheten för att koordinera ECVET-pilotprojekten slås samman med ECVET-nätverkets ECVET-tidning. ECVET-tidningen kommer att publiceras fem gånger om året
 
Detta nummer av tidningen innehåller:

  • en ledare av Joao Delgado, chef över enheten för yrkesutbildning och Europeiska kommissionens program Leonardo da Vinci, DG EAC.
  • en artikel om tilvägagångsättet inom projektet SME Master plus som är verksamt inom hantverk
  • en artikel som presenterar arbetet inom projektet OPIR, som står redo att testa ECVET:s mobilitet under 2010
  • en artikel som skisserar de problem kring transparens och erkännande av kvalifikationer inom scenkonst som projektet CAPE-SV har mött
  • en presentation av VET-reformerna i relation till ECVET för Belgiens franskspråkiga befolkning
  • en diskussion om ECVET:s roll när det kommer till att erkänna kunskaper, färdigheter och kompetenser, inklusive sådana som uppnåtts utanför formella utbildningssammanhang