Website archived May 2014

Issue 1, June 2010

1. väljaanne, juuni 2010

See ECVETi infolehe viies väljaanne on ühtlasi ECVETi ajakirja esimene väljaanne. Alates 2010. aasta juunist ühendatakse ECVETi pilootprojektide töö koordineerimistegevuste osana väljaantav infoleht ECVETi võrgu ECVETi ajakirjaga. ECVETi ajakiri ilmub viis korda aastas.
 
Selle ajakirja väljaanne sisaldab:

  • juhtkirja Joao Delgadolt, kes on Euroopa Komisjoni hariduse ja kultuuri peadirektoraadi (DG EAC) tööalase koolituse üksuse ja Leonardo da Vinci programmi juht;
  • artiklit käsitööprojekti SME Master Plus lähenemisviisi kohta;
  • artiklit, milles kirjeldatakse tööd projektis OPIR, mis on valmis kontrollima ECVETi mobiilsust 2010. aastal;
  • artiklit, milles kirjeldatakse läbipaistvuse ja ametisobivuse äratundmise probleeme etenduskunstide valdkonnas, millega projekt CAPE-SV kokku puutub;
  • ettekannet ECVETiga seotud kutseõppe ja koolituse reformide kohta Belgia prantsuskeelses kogukonnas;
  • arutlust ECVETi rolli üle teadmiste, oskuste ja suutlikkuse äratundmisel, k.a väljaspool formaalset õpikeskkonda.