Website archived May 2014

Issue 1, April 2009

 

První vydání bulletinu o kreditním systému pro odborné vzdělávání ECVET obsahuje:

  • Příhovor paní Odile Quintin, generální řiditelky pro vzdelávaní a kulturu Evropské komise. Tento příhovor prezentuje obecný rámec návrhu a implementace systému ECVET a klade zvláštní důraz na roli deseti pilotních projektů ECVET v tomhle procesu

  • Tematický článek který ilustruje vzájemné provázanosti medzi projektmi ktoré testujú EQF a ECVET.
    Tento článok identifikuje zkušenosti a poznatky, které mohou být získány z pilotních projektů EQF.

  • Popis desíti pilotních projektů ECVET, a

  • Část o novinkách která poskytuje informace o nejnovějším vývoji ECVET