Website archived May 2014

Issue 3, November 2009

Trečiasis ECVET naujienų numeris buvo išplatintas ECVET/EQARF pradinėje konferencijoje lapkričio 17-18 d. Briuselyje.

Šiame numeryje galite rasti: 

 

  • Michel Aribaud (Europos Komisija, Generalinis Direktoratas Švietimas ir Kultūra) vedamajį straipsnį, specialiai paruoštą šiai konferencijai;
  • Straipsnį pristatantį europietišką ECVET valdymą, ir apibūdinantį ECVET tinklo ir ECVET vartotojų grupės funkcijas ir pareigas (Michel Aribaud, Europos Komisija, Generalinis Direktoratas Švietimas ir Kultūra);
  • Straipsnį analizuojantį iššukius ir klausimus susijusius su sektorių dalyvavimu EQF procese ir kaip jie yra susiję su ECVET (paruoštą Tormod Skjerve, Loukas Zahilas and Isabelle Le Mouillour, Cedefop);
  • Straipsnį apibendrinantį Berlyno eksperimentinių projektų seminarą apie vienetų kreditų perkelimui vystymą (paruoštą Daniela Ulicna, GHK Consulting).