Website archived May 2014

Issue 1, June 2010

Toto páté vydání ECVET Bulletinu je zároveň prvním vydáním Magazínu ECVET. Od června 2010, Bulletin vytvářen jako součást práce pilotních projektů ECVET bude spojen s ECVET Magazínem vydávaným sítí ECVET. ECVET Magazín bude zveřejněn pětkrát za rok.
 
Toto číslo obsahuje:
  • úvodník od Joao Delgado, vedoucí oddělení Odborné vzdělávání a Leonardo da Vinci Evropské komise, Generální Ředitelství  pro vzdělávání a kulturu
  • článek o přístupu k testování ECVET projektu SME Master plus, pracujímu v oblasti řemesel
  • článek představující práce projektu Opir, který je připraven k testování ECVET počas mobility v roce 2010
  • článek který přiblíží jak se otázkami ohledně transparentnosti a uznávání kvalifikací v oblasti umění zaoberá projekt CAPE-SV
  • prezentace reforem odborného vzdělávání a přípravy souvisejících se systémem ECVET ve Francouzském společenství Belgie
  • diskuse o úloze ECVET při uznávání znalostí, dovedností a schopností, včetně těch dosažených mimo formální vzdělávaní.