Website archived May 2014

Issue 13, March 2013

A magazin 13. kiadásának tartalma a következő:

  • Christian Lettmayr, a Cedefop (Centre Européen pour le Développement de la Formation Professionnelle – Európai Szakképzés-fejlesztési Központ) igazgatóhelyettesének cikke az európai eszközök és elvek integrált eljárás keretében történő alkalmazásáról;
  • kísérleti projektekből vett példákat bemutató cikk arra vonatkozóan, hogy hogyan alkalmazható az ECVET (European Credit system for Vocational Education and Training – európai szakoktatási és szakképzési kreditrendszer) az élethosszig tartó tanulás kontextusában;
  • a CPU-Europe – képesítések leírása tanulási egységek segítségével – projektről szóló cikk;
  • a 2get1care projektet – az egészségügyi szakmákban jelentkező kihívások megválaszolása az élethosszig tartó tanulás, szakmaköziség, valamint a kompetenciaalapú tanítás és tanulás támogatásával – bemutató cikk;
  • az ICARE projektet – a mobil munkavállalók kompetenciáit értékelő elismerési modell az egészségügyben – bemutató cikk;
  • a RECOMFOR (11 ország kompetens intézeteit tömörítő, főleg a kereskedelmi szektorban érdekelt hálózat) kísérleti projekt folytatásaként létrejött NETINVET (10 európai uniós tagállam képzési központjait tömörítő szervezet) hálózatról szóló hírek;
  • a VET-CCS záró disszeminációs konferenciájáról szóló cikk.