Website archived May 2014

Issue 13, March 2013

Wydanie 13 magazynu zawiera:

  • artykuł redakcyjny autorstwa Christian Lettmayr, p.o. dyrektora Cedefop, na temat potrzeby wprowadzenia europejskich narzędzi i zasad w zintegrowanym procesie;
  • artykuł przedstawiający przykładowe projekty pilotażowe dotyczące wykorzystania ECVET w kontekście kształcenia ustawicznego;
  • artykuł na temat projektu CPU-Europe: certyfikacja oparta na jednostkach;
  • artykuł na temat projektu 2get1care: omówienie wyzwań stojących przed pracownikami ochrony zdrowia w zakresie wspierania kształcenia ustawicznego, interprofesjonalizmu i kompetencji w oparciu o nauczanie i naukę;
  • artykuł na temat projektu ICARE: model uznawania, który waloryzuje kompetencje pracowników mobilnych w sektorze ochrony zdrowia;
  • aktualności z sieci NETINVET, utworzonej w ramach projektu pilotażowego RECOMFOR;
  • artykuł na temat ostatniej konferencji dotyczącej rozpowszechnienia VET-CCS.