Website archived May 2014

Issue 4, April 2010

Den fjerde udgave af ECVET Bulletin indeholder:
  • En leder ved Joao Delgado, kontorchef for Faglig uddannelse og Leonardo da Vinci programmet, Europa-Kommissionen, General Direktoratet for Udannelse. Artiklen giver et overblik over stukturen for støtte for europæisk samarbejde og styring af ECVET samt andre initiativer for 2010.
  • Retningslinjer vedrørende udformning og beskrivelse af læringsenheder i et mobilitets perspektiv udarbejdet af ECVET pilotprojekter.
  • En artikel om Finecvet  - et finsk initiativ nært beslægtet med ECVET
  • En artikel om det planlagte arbejde i de nationale kontorer for Programmet for Livslang Læring til at støtte udviklingen og forståelsen af ECVET
  • Korte nyheder, herunder information om  det nye opslag for ECVET pilotprojekter