Website archived May 2014

Issue 4, April 2011

Wydanie 4, kwiecień 2011

Czwarte wydanie magazynu ECVET zawiera:

  • artykuł wstępny, którego autorem jest Christian Lettmayr, pełniący obowiązki dyrektora Cedefop;
  • artykuł dotyczący wyników projektu OPIR, w oparciu o konferencję końcową OPIR, która odbyła się w dniach 18-19 lutego w Brukseli;
  • artykuł dotyczący projektowania i testowania jednostek mobilnych rozwijanych w projekcie Aerovet;
  • artykuł dotyczący projektu CREDCHEM poświęconego rozwijaniu i testowaniu systemu kredytowego pozwalającego zwiększyć mobilność w sektorze chemicznym;
  • artykuł dotyczący projektu M.O.T.O, w którym założenia ECVET testowane są w dziedzinie zwiększenia mobilności w branży turystycznej;
  • artykuł Cedefop na temat ogólnego etapu rozwoju ECVET w Europie;
  • podsumowanie siódmego seminarium projektów pilotażowych ECVET, które odbyło się w Wiedniu;
  • aktualności.