Website archived May 2014

Issue 6, November 2011

Брoй 6 на списание ECVET съдържа:
  • уводна статия от Ерик Хес, политически ръководител, ECVET, Европейска комисия, ГД„ Образование и култура“;
  • обобщаваща статия за второто поколение пилотни проекти на ECVET, които започнаха работата си през януари 2011 г.;
  • статия за мрежата NETINVET, която е основана в резултат на проекта RECOMFOR;
  • статия за проекта CAPE-SV и презентацията на резултатите от проекта на френските социални партньори;
  • статия за тестването на техническите спецификации на ECVET от проекта NETWORK;
  • преглед на форума ECVET в Мадрид през юни 2011 г.;и 
  • серия новини