Website archived May 2014

Issue 12, December 2012

Ühisväljaande nr 12 koostasid ECVET tuumik- ja tugimeeskonnad. Selle sisu on järgmine:

  • juhtkiri Erik Hessilt, Euroopa Komisjoni hariduse ja kultuuri peadirektoraadi ECVET metoodikainspektorilt, milles ta heidab pilgu aastale 2012 ja seab prioriteedid aastaks 2013;
  • artikkel oktoobrikuus Pariisis peetud teise ECVET-EQAVET-EQF-i seminari kohta, mis käsitles ühikute kasutamist kutsekvalifikatsiooni puhul;
  • artikkel UEAPME-le (Euroopa käsitöö-, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete liit) orienteeritud seminarist, mis toimus septembrikuus Brüsselis;
  • artikkel tuumaenergiasektorile pühendatud seminarist, mis peeti septembrikuus Brüsselis;
  • artikkel pilootprojektide meetoditest seoses õpitulemuste ja nende hindamise ühikute määratlemisega;
  • artikkel Kreeka, Malta, Itaalia ja Sloveenia ECVET eksperdirühmadelt;
  • neli artiklit, mis kõik kirjeldavad pilootprojekti: VET-CCS (kutsehariduse ja -koolituse ainepunktide ümberarvestamise süsteem Maltal), CO.L.O.R (sisserändajate ja liikuvate töötajate pädevuse hindamine ja õpitulemuste tunnustamine Itaalias), ESyCQ (ECVET lahendus varasemate õpingute tunnustamiseks Saksamaal), MEN-ECVET (tunnustatud liikuvuse alternatiivide analüüs Prantsusmaal);
  • artikkel NetECVET võrgustikust, mis propageerib ECVETd praktiseerijatele;
  • artikkel projekti “PEP goes local” (PEP muutub kohalikuks) kohta, mis jätkab projekti PEP (partnerlus ECVET katsetamiseks praktikas).