Website archived May 2014

Issue 17, January 2014

Wydanie 17 magazynu ECVET jest w całości poświęcone wynikom wspólnej konferencji ECVET, która odbyła się w październiku 2013 roku w Brukseli. Zawiera ono:

 
 • krótkie przedstawienie badania i rozwoju ECVET pomiędzy 2009 a 2013 rokiem, zawierający następujące, kluczowe przesłania:
 1. zaobserwowaliśmy wiele przykładów dowodzących, że ECVET może działać;
 2. obecnie, wiedząc, że może działać, musimy wdrożyć rozwiązania na poziomie systemowym;
 3. musimy zagwarantować dalszą akceptację udziałowców;
 4. następnie musimy przekonać, zachęcić i upoważnić praktyków do stosowania opracowanych narzędzi;
 5. należy przykładać większą uwagę w celu uwzględnienia w procesie osób uczących się;
 6. ECVET poczyniła ważny wkład w celu przejścia na wyniki kształcenia w VET.
 7. Musimy rozwinąć kulturę uznania, która obejmuje różnorodność;
 8. musimy zapewnić większą spójność między europejskimi instrumentami przejrzystości oraz krajowymi umowami ramowymi;
 9. zdobywamy nasze doświadczenie z zakresu ECVET oraz pozostałych instrumentów.
 • Synteza wyników projektów pilotażowych ECVET. Projekty pilotażowe wykazały, że ECVET może spełniać różnorodne cele i stanowić reakcję na różne potrzeby. Może stanowić rozwiązanie dla szerokiego zakresu grup docelowych. Doświadczenie zdobyte podczas projektu potwierdza, że różnorodne sytuacje mogą być przynajmniej częściowo usprawnione dzięki zastosowaniu ECVET. Co więcej, wartość dodana ECVET oraz potencjał rozwiązywania istniejących problemów muszą być następnie przekazane udziałowcom, aby zapewnić, że są oni zaangażowani oraz pomagają promować ECVET.
 •  
 • Artykuł przedstawiający działania krajowych zespołów ekspertów ECVET. Konferencja potwierdziła, że istnieje potrzeba dalszych prac nad połączeniem pomiędzy polityką, projektami oraz praktyką w ramach głównego nurtu – należy więc utworzyć połączenia pomiędzy tymi aspektami i powinno mieć to miejsce w kontekście szerszej strategii krajowej. Strategia ta powinna utworzyć połączenie pomiędzy europejskimi instrumentami przejrzystości i powinna skupiać się na jakości VET. Eksperci krajowi przyczynili się znacząco do wytyczenia drogi do tych strategii.
 •  
 • Artykuł na temat warsztatów NetECVET. Podczas wspólnej konferencji ECVET NetECVET zorganizowało sześć warsztatów. Zaproszeni mówcy dzielili się swoim doświadczeniem dot. pracy ze specyfikacjami technicznymi ECVET – krok po kroku – w celu poprawy mobilności osób uczących się.