Website archived May 2014

Issue 9, May 2012

ECVET-lehden yhdeksäs numero on erikoisnumero, joka on omistettu vuosien 2008-2011 ECVET-pilottihankkeiden päätöskonferenssin lopputuloksille. Konferenssi järjestettiin Brysselissä helmikuussa 2012.

Numero sisältää:

  • EACEA:n (Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto) viraston johtajan Ute Haller-Blockin pääkirjoituksen ”ECVET kokemuksena - käytännöstä toimintaperiaatteiksi”;
  • artikkelin konferenssin ensimmäisen päivän lopputuloksista: ”Jaettua ymmärrystä ECVETstä - käytännön ratkaisujen moninaisuus”;
  • katsauksen pilottihankkeiden tuloksiin: ”Vuoden 2008 ECVET -pilottihankkeiden tulokset”
  • artikkelin konferenssin toisen päivän lopputuloksista: ”Mikä on välttämätöntä, jotta ECVET-hanke jatkuu tulevaisuudessa?”;
  • artikkelin ”FINECVET-hankkeen oppimistulokset”, joka esiteltiin FINECVETin päätöskonferenssissa Helsingissä 15.3.2012; ja
  • uutisia.