Website archived May 2014

Issue 12, December 2012

Společné číslo 12 připravil spolu hlavní tým a tým podpory ECVET. Obsahuje:

  • Úvodník od Erika Hesse, pracovníka pro zásady ECVET při Evropské komisi DG EAC, který hodnotí rok 2012 a stanoví priority pro rok 2013;
  • Článek o druhém společném semináři ECVET-EQAVET-EQF, který se konal v říjnu v Paříži, o používání jednotek v rámci odborné kvalifikace;
  • Článek o na zakázku připraveném semináři pro UEAPME (Evropská asociace řemesel, malých a středních podniků), který se konal v září v Bruselu;
  • Článek o na zakázku připraveném semináři pro sektor jaderné energie, který se konal v září v Bruselu;
  • Článek o přístupu pilotních projektů k definici jednotek výsledku vzdělávání a jejich hodnocení;
  • Článek o týmech odborníků ECVET z Řecka, Malty, Itálie a Slovinska;
  • 4 články, které každý popisují pilotní projekt: VET-CCS (Systém převodu kreditů odborného vzdělání a školení na Maltě), CO.L.O.R (valorizace kompetence a uznávání výsledků vzdělávání přistěhovalců a mobilních pracovníků v Itálii), ESyCQ (řešení ECVET pro uznávání předchozího vzdělání v Německu), MEN-ECVET (analyzování alternativ pro uznávanou mobilitu ve Francii)
  • Článek o síti NetECVET, která propaguje ECVET u lékařů
  • Článek o projektu „PEP na místní úrovni“ navazujícího na projekt PEP (Partnerství pro experimentování s ECVET v praktickém kontextu)