Website archived May 2014

Issue 4, April 2010

Czwarte wydanie Biuletynu ECVET zawiera:
  • artykuł wstępny Joao Delgado, kierownika Działu Szkolenia Zawodowego i Leonardo da Vinci Komisji Europejskiej, Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury, przedstawiający aktualności na temat struktury wsparcia dla współpracy i zarządzania ECVET oraz innych zmian przewidzianych na rok 2010
  • zestaw wytycznych opracowanych przez projekty pilotażowe ECVET dotyczących projektowania i opisu jednostek efektów uczenia się w kontekście mobilności międzynarodowej
  • artykuł na temat fińskiej inicjatywy Finecvet ściśle związanej z ECVET
  • artykuł o planowanych działaniach Narodowych Agencji programu "Uczenie się przez całe życie” w celu wspierania rozwoju i zrozumienia ECVET
  • zestawienie wiadomości, w tym ogłoszenie nowego zaproszenia do składania wniosków na projekty pilotażowe dotyczące ECVET