Website archived May 2014

Issue 3, November 2009

Den tredje utgvan av ECVET bulletinen delades ut under lanseringen av ECVET/EQARF vid en konferens i Bryssel den 17-18 november.

Den innehller:
  • En ledare av Michel Aribaud (EU-kommissionen DG EAC) skriven med anledning av konferensen;
     
  • En artikel som beskriver den europeiska styrningen av ECVET samt roller och ansvarsfrdelning inom ECVET-ntverket och ECVETs anvndargrupp (Michel Aribaud EU-kommissionen DG EAC);
     
  • En analys av utmaningar och frgor kring engagemang av sektorer och deras kvalifikationer i EQF processen samt hur dessa inverkar p ECVET (av Tormod Skjerve, Loukas Zahilas och Isabelle Le Mouillour, Cedefop);
     
  • En sammanfattande artikel frn seminariet fr Berlins pilotprojekt angende design av enheter fr meritverfring (av Daniela Ulicna, GHK Consulting).