Website archived May 2014

Issue 13, March 2013

Ajakirja 13. numbrist leiate:

  • juhtkirja Christian Lettmayrilt, Cedefopi direktori kohusetäitjalt, vajaduse kohta rakendada Euroopa vahendeid ja põhimõtteid integreeritud protsessis;
  • artikli, mis tutvustab pilootprojektide näitel, kuidas kasutada ECVETd elukestva õppe kontekstis;
  • artikli CPU-Europe-projekti kohta: üksusepõhine sertifitseerimine;
  • artikli 2get1care-projekti kohta: kuidas lahendada tervishoiuerialade probleeme elukestva õppe, kutseülese õppe ja pädevuspõhise õpetamise ja õppimise toetamise abil;
  • artikli ICARE-projekti kohta: tunnustusmudel tervishoiusektori mobiilsete töötajate pädevuse väärtustamiseks;
  • uudised NETINVET-võrgustikust, mis loodi RECOMFOR‑pilootprojekti alusel;
  • artikli VET-CCS lõpliku teavituskonverentsi kohta.